Upozornění: Binární opce nejsou propagovány ani nabízeny soukromým investorům v EU. Pokud nemáte status "profesionální obchodník", prosím, opusťte tuto stránku.

➡️ Zobrazit alternativy k binárním opcím, nebo se staňte profesionálním obchodníkem.


Aktivum (Asset) – Podkladová data grafu pro obchodování binární opce. Tvoří je měnové páry (EUR/USD, AUD/CAD..), komodity (Zlato, Ropa..), akcie (Google, Tesla..), burzovní indexy (SP500, UK100..); Poměrně novou záležitostí je kryptoměna Bitcoin.

Aktuální (vstupní) cena – Hodnota grafu, zobrazující cenu obchodovaného (podkladového aktiva) v současný okamžik.

Bankroll Management – soubor finančních prostředků určených výhradně k investování

Binární Opce – Obchodní transakce/ investice, na pohyb aktiva směrem nahoru (CALL opce), či směrem dolů (PUT opce). Má fixní výši, jasně danou výši profitu (payout%) a investorem zvolený časový úsek (minuta až několik týdnů): Expirační doba

Broker – Zprostředkovatel obchodních transakcí, na jehož platformě obchodování probíhá.

Býčí Trh – „bull market“, trh, kde vládnou „býci“ = kupci a cena dlouhodobě roste směrem vzhůru.

Call – Obchodní příkaz/ Investice „směrem nahoru“. Investor odhaduje, že se obchodované aktivum ve zvolené expirační době cenově poroste/ pohne se směrem vzhůru.

Expirační Doba – Fixně stanovená doba obchodu / časový úsek, po kterém je obchod vyhodnocen a v případě úspěšné investice připsán na účet.

Graf – Grafické znázornění průběhu ceny obchodovaného aktiva (více v sekci typy grafů)

ITM – „In The Money“ – Úspěšná investice; skončila „v penězích“ a je vyplacena dle uvedeného payout% daného aktiva

Payout – Výše vyplaceného zisku* v případě úspěšné dané investice. Jde o výši zisku jedné, konkrétní investice.

Put – Obchodní příkaz/ Investice „směrem dolů“. Investor odhaduje, že se obchodované aktivum ve zvolené expirační době cenově poklesne/ pohne se směrem dolů.

Medvědí Trh – „bear market“, trh kde vládnou „medvědi“ = prodejci a cena dlouhodobě klesá směrem dolů.

OTM – „Out Of Money“ – Neúspěšná investice; skončila „mimo peníze“ a investor přichází o investovanou částku.

Overtrading – „přetradování“ – obchodování příliš velkého množství vstupů (obchodů).

Resistence – Odpor / „strop“ – – linka (přesněji zóna), kde graf při pohybu směrem nahoru, velice často naráží/ brzdí/ odráží se. Jde o významné cenové pásmo, kde se nejvíce „přetahují“ kupci a prodejci. Silný support může cenu odrazit i desetkrát, než dojde k průrazu. (Principielně tedy stejná funkce jako support), rozdíl je jen ve směru pohybu grafu směrem do zóny.

Stoploss – Maximální proinvestovaná částka za jasně určené období (např „denní stoploss“)

Support – Podpora/ „podlaha“ – linka (přesněji zóna), kde graf při pohybu směrem dolů, velice často naráží/ brzdí/ odráží se. Jde o významné cenové pásmo, kde se nejvíce „přetahují“ kupci a prodejci. Silný support může cenu odrazit i desetkrát, než dojde k průrazu.

Technická analýza – Studie/ rozbor vzorců grafu za použití pravidelně se opakujících cenových hladin (Supporty a Resistence) a technických indikátorů

Technický Indikátor – Analyzátor, měřič a vyhodnocovatel hodnot grafu aktiva na základě jeho předešlých hodnot. Nejčastěji používané indikátory měří a uřčují: sílu trendu a překoupená/ přeprodaná pásma.

Broker IQ Option➡️ Vstoupit do ověřené platformyUpozornění na obchodní rizika: váš kapitál může být ohrožen

Obecné varování o riziku: Nabízené instrumenty nesou vysokou míru rizika a mohou skončit ztrátou vašich investovaných prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, o které si nemůžete dovolit přijít.

Přidej komentář

Upozornění na rizika spojené s obchodováním binárních opcí nebo CFD.
Finanční produkty nabízené společnostmi uvedenými výše nesou vysokou míru rizika a mohou způsobit ztrátu všech vašich prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Používáním webu souhlasíte s podmínkami použití.